Trådlös kommunikation, öppet system

Trådlös datainsamling från förbrukningsmätare har blivit alltmer populär och effektiv med hjälp av två huvudsakliga radioteknologier: Wireless M-Bus och LoRaWAN. Dessa två teknologier har sina egna unika egenskaper och fördelar, och skillnaderna mellan dem är viktiga att förstå för att välja den bästa lösningen för ett specifikt användningsfall.

 1. Wireless M-Bus (WM-Bus):

  • Standardiserad protokoll: WM-Bus är en standardiserad trådlös kommunikationsprotokoll som är speciellt utformad för mätaravläsning och fjärröverföring av förbrukningsdata.

  • Kortare räckvidd: WM-Bus har en begränsad räckvidd, vanligtvis upp till några hundra meter. Detta gör det mer lämpat för trådlös datainsamling inom mindre geografiska områden. Du får också ha fler repeaters än ett system som är baserat på LoRaWAN teknik

  • Lämplig för täta stadsmiljöer: Eftersom WM-Bus använder kortare räckvidd, fungerar det bra i stadsmiljöer där mätare är tätt placerade.

  • Strömsnålt: WM-Bus-protokollet är optimerat för energieffektivitet, vilket gör det lämpligt för batteridrivna enheter och sensorer.

 2. LoRaWAN:

  • Lång räckvidd: LoRaWAN utmärker sig genom sin långa räckvidd, vilket gör det möjligt att överföra data över flera kilometer eller till och med mil.

  • Lämplig för landsbygd och avlägsna områden: LoRaWAN är idealiskt för användning i avlägsna områden där en lång räckvidd är nödvändig och där infrastrukturen för trådbunden kommunikation är begränsad.

  • Batterisnålt: LoRaWAN är också energieffektivt, och enheter kan ha en mycket lång batteritid, vilket är fördelaktigt för installationer som är svåra att nå.

  • Öppen standard: LoRaWAN är en öppen standard som gör det möjligt för flera företag och organisationer att använda och utveckla sina egna LoRaWAN-nätverk.

Skillnaden mellan dessa två radioteknologier ligger främst i räckvidd och lämplighet för olika användningsfall. WM-Bus är mer lämpad för tätbefolkade områden och korta avstånd, medan LoRaWAN utmärker sig i avlägsna områden med längre avstånd. Beroende på specifika krav och geografisk plats kan en av dessa teknologier vara mer lämplig än den andra för trådlös datainsamling från förbrukningsmätare.

Milesight UG65

Indoor LoRaWAN gateway ETH + 4G LTE

Milesight UG67

Outdoor LoRaWAN gateway ETH + 4G LTE

Mikrotik LR8

Outdoor LoRaWAN gateway ETH 

Mivo Connect

Wireless M-Bus gateway