Projektledning

När kontraktet mellan dig som kund och Nodeledge AB är signerat, sker en smidig överlämning från vår säljare till en av våra erfarna projektledare. Projektavdelningen börjar med att noggrant granska offerterna och kalkylerna samt analysera de övergripande förutsättningarna för projektet.

Projektledaren engagerar sig i samtliga aspekter av projektet och tar sedan kontakt med dig för att eventuellt arrangera ett uppstartsmöte. Vid detta möte tar vi gemensamt beslut om tidplaner, tillgängliga resurser och andra praktiska detaljer som är avgörande för en framgångsrik installation och ett väl genomfört projekt.

Våra kompetenta projektledare upprätthåller en nära och kontinuerlig dialog med dig under hela installationsfasen. Tillsammans ser vi till att våra montörer får smidig tillgång till lägenheter och lokaler. Beroende på omfattningen av installationen genomförs även funktionskontroller löpande under installationsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. Vi strävar alltid efter att skapa en problemfri och effektiv genomförande av ditt projekt.