Inomhusklimat

Förbättra ditt inomhusklimat och spara energi

Förbättra boendekomforten och minska energikostnaderna med Nodeledege’s temperaturmätning. Med Nodeledge AB kan du optimera inomhustemperaturen, öka lönsamheten i din fastighet och samtidigt säkerställa hög komfort för dina hyresgäster.

Nodeledge AB temperaturmätning ger flera fördelar:

Bättre boendekomfort: Genom att finjustera temperaturen skapar du en enhetlig inomhusmiljö som ökar trivseln för dina boende.

Energibesparing: Effektiv temperaturreglering minskar energiförbrukningen och sänker dina driftskostnader.

Effektiv ärendehantering: Med vår tydliga visualisering kan du snabbt lösa många frågor och problem, vilket underlättar arbetet för kundtjänst och fastighetsförvaltare.

När du byter till Nodeledge AB kan du fortfarande förvänta dig samma höga standard av boendekomfort och energieffektivitet, med den extra fördelen av att samarbeta med en pålitlig och erfaren partner inom fastighetsautomation.

 

Fördelarna med att implementera temperatur- och fuktmätning i varje lägenhet är:

Inneklimatförbättring: Möjliggör optimering av inneklimatet, vilket resulterar i en bekväm och trivsam miljö för dina hyresgäster.

Justering: Identifiera de optimala temperatur- och fuktvärdena för att förbättra prestandan i värme- och ventilationssystemet, vilket leder till energieffektivitet och komfort.

Överskådlig visualisering: IOT platformen tillhandahåller en överskådlig presentation av data via appar och webbgränssnitt. Det inkluderar kartor, tabeller och diagram för att ge en tydlig överblick över mätresultaten.

Nodeledge AB är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom fjärravläsning, IMD, styrning på inomhustemperatur med mera. Vårt mål är att göra våra partners och kunder mer digitaliserade och energieffektiva.