Snabb och komplett IMD -kalkyl

Betala inte för mycket – skaffa lägre elnätskostnad och lägre elpris. Vi hjälper bostadsrättsföreningar till gemensamt elabonnemang och Individuell Mätning och Debitering – IMD.

IMD står för Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att varje

lägenhetsförbrukning mäts och att den boende enbart betalar för sin egen

förbrukning. IMD kan införas för att mäta förbrukningen av el, värme, varmoch kallvatten för att skapa rättvisa, spara pengar och minska miljöpåverkan i en bostadsfastighet.

IMD El – så funkar det

Medlemmarnas/hyresgästernas privata elabonnemang upphör och ersätts med ett fåtal större elabonnemang som föreningen handlar upp och står för. Det innebär att alla individuella nätavgifter försvinner, vilket vanligtvis motsvarar mellan 1500 kr och 2500 kr. Det innebär att er förening levererar el till både gemensamma ytor och till lägenheterna. Elförbrukningen debiteras senare ut på avgifts/hyresavin till de boende.

Ring oss så matar vi in din bostad eller samfällighetsförenings förutsättningar i vårt kalkylblad så får du direkt ett komplett installationspris och beräknad återbetalningstid.