MÄT FÖRBRUKNING I DIN FASTIGHET

Vi erbjuder öppna och konkurrenskraftiga lösningar för undermätning och temperaturstyrning, med smidig integration i fastighetsautomation. Vårt sortiment anpassas efter kundens behov, från helhetskoncept till leverans av enbart Gateways och mätare. Genom samarbeten med ledande globala mätartillverkare och nätverksleverantörer säkerställer vi att våra produkter levererar bästa möjliga användarupplevelse.

Våra nyckelfärdiga lösningar med snabb fältinstallation omfattar även all nödvändig tillbehör och mjukvarulösningar för hantering av mätdata och produkter på plats.

Inom fastighetssektorn samarbetar vi huvudsakligen med partners och erbjuder dem fullständiga lösningar, så att de kan erbjuda de bästa lösningarna till sina slutkunder och hjälpa dem att spara energi.

Energieffektivisering och fastighetsmätning utgör en viktig grundsten för framtidens fastighetsdrift. Denna kombination av metoder och teknologier möjliggör inte bara kostnadsbesparingar för fastighetsägare utan bidrar även till att minska miljöpåverkan och skapar en mer hållbar och bekväm boendemiljö.

 1. Energieffektivisering:
  • Optimerad energianvändning: Genom att implementera energieffektiviseringsåtgärder kan fastighetsägare minska sin energikonsumtion och därmed sänka energikostnaderna. Detta kan inkludera användning av bättre isolering, energisnåla apparater och smarta energihanteringssystem.
  • Miljöhänsyn: Energieffektivisering bidrar till att minska koldioxidutsläppen och andra miljöpåverkande faktorer. Detta är avgörande för att uppnå hållbara miljömål och minska fastighetssektorns ekologiska fotavtryck.
  • Bättre inomhusklimat: Energieffektiva fastigheter har oftast bättre inomhusklimat med jämnare temperaturer och färre temperatursvängningar. Detta resulterar i ökad komfort för de boende.
 2. Fastighetsmätning:
  • Datainsamling och övervakning: Genom att använda avancerade mätsystem kan fastighetsägare samla in och övervaka data om energianvändning, vattenförbrukning och andra viktiga parametrar. Denna data ger insikter som kan användas för att optimera fastighetens drift.
  • Fjärravläsning och automatisering: Fastighetsmätningssystem möjliggör fjärravläsning och fjärrstyrning av mätare och enheter. Detta ger fastighetsägare möjlighet att effektivt hantera och kontrollera resursanvändningen utan att vara på plats.
  • Underlag för beslut: Data från fastighetsmätning kan användas som underlag för strategiska beslut om energieffektivisering och underhållsåtgärder. Det ger insikter i realtid och historisk utveckling som är värdefulla för fastighetsförvaltning.

Sammanfattningsvis är energieffektivisering och fastighetsmätning avgörande för att skapa en mer hållbar och kostnadseffektiv fastighetsdrift. Genom att minska energikonsumtionen, övervaka och optimera resursanvändningen samt fatta informerade beslut kan fastighetsägare och förvaltare säkerställa en mer hållbar framtid för sina fastigheter och bidra till en bättre miljö.

 

Individuell mätning och debitering (IMD) erbjuder flera fördelar, inklusive:

 1. Sänkta energikostnader genom värmemätning: IMD ökar medvetenheten hos hyresgäster om deras energiförbrukning, vilket motiverar dem att minska den. Detta leder till sänkta energikostnader för fastighetsägare och ökad hyresgästnöjdhet.
 2. Rättvis debitering av vatten: Genom individuell mätning av vatten betalar hyresgäster endast för den mängd vatten de faktiskt förbrukar. Detta innebär en mer rättvis debitering, samtidigt som hyresgästerna kan påverka sin förbrukning och minska sina kostnader.
 3. Individuell mätning av gemensam el: Vid individuell mätning av el kopplas alla hyresgäster till ett gemensamt elavtal, vilket minskar fasta kostnader. Nätbolaget tar endast ut en nätavgift, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för fastighetsägare.
 4. Hyresgästvisualisering Med online visulasering får hyresgäster insikt i sin energiförbrukning. De kan analysera förbrukningsmönster och se sin förbrukning omräknad i kronor och ören, vilket gör det enklare att förstå och hantera sina kostnader.